Psychologie

Psychologie

Wat is een psycholoog?

Een psycholoog is iemand die zich via wetenschappelijke studies verdiept heeft in de kennis over de ‘psyche’. Hoe komt de ontwikkeling van ons innerlijk leven tot stand en welke factoren spelen hierbij allemaal een rol? Het is iemand die je op een neutrale manier kan helpen begrijpen waarom je bent wie je bent en wie je graag zou willen zijn. Zonder oordeel of verwachting, gebonden aan het beroepsgeheim. Een psycholoog is geen arts (zoals een psychiater) die medicatie kan voorschrijven. Het is ook niet iemand die direct kan zien wie je bent en wat je denkt, het is allesbehalve een helderziende. Maar wel een mens die geschoold is in het samen op zoek gaan naar antwoorden op je hulpvraag.

Een psycholoog heeft geleerd dat elk mens handelt volgens eigens patronen, verlangens en wensen. Iedereen doet wat hem op dat moment het beste lijkt. Soms loopt dit echter moeilijk door de ervaringen die we meemaken, of gedachten die je hebt. Je kunt het gevoel ervaren dat je vast zit, of je voelt somberheid, leegheid, of angsten. Een psycholoog kan dan helpen om terug ‘het bos door de bomen te zien’. Hij of zij kan je perspectief geven en helpen met zoeken naar zaken die je zelf kan doen om je mentaal beter te voelen. Dit is voor iedereen anders. Vertrouwen, hoop en het belang van uniciteit staan hierbij op de voorgrond. We zijn allen een ‘wijs’ mens op ‘eigen wijze’.

Onze specialist(e)