An Debacker

Info :

An De Backer

de stap zetten naar iemand om je innerlijke leven mee te delen, is vaak een ‘enge’ drempel. Ongekend, of misschien toch wel al eerder gedaan. Maar hoe dan ook telkens een eerste keer.

Hoe omschrijf ik mezelf hierbij als persoon die u welkom heet?

Als psychiatrisch verpleegkundige en klinisch psychologe heb ik jaren gewerkt binnen psychiatrische thuiszorg. Hierdoor leerde ik oog te hebben voor het belang van de context en de ruimere leefwereld van mensen. Vanuit hun eigen vertrouwde basis. Nadien ging ik sinds 2015 aan de slag als eerstelijnspsycholoog, dit in multidisciplinaire settings. Dit gaf me de gelegenheid om ervaringen op te doen met een breed scala aan hulpvragen, op cultureel en intercultureel niveau.

Doorheen de jaren ben ik me hierbij steeds meer gaan verdiepen op toegankelijke, vaak kortdurende en krachtgerichte zorg. De 3 jarige opleiding counselor/coach uit de cliënt-centered en ervaringsgerichte benadering bood me hierbij handvaten om dit zoeken ‘naast’ elkaar uit te voeren, eerder dan directief of enkel luisterend.

Ik bied hierbij cognitief therapeutische en coachende hulp aan bij volwassenen met vragen rond; identiteit, levensthema’s, rouw, depressie en angsten. Door de opleiding EMDR en daarnaast ook traumatechnieken vanuit de integratieve benadering, bied ik professionele hulp aan in het kader van verwerking en trauma.

Uw proces staat centraal, uw eigen vraag en waarden vormen dan ook het vertrekpunt. Samen wordt gezocht naar wat verheldering vraagt. Gericht op het vergroten van zelfkennis, controle en eigenwaarde. Gericht op het voorkomen van het erger worden van klachten. Mogelijkheid tot het meezoeken naar meer gerichte expertise mocht hier vraag naar zijn.

Eerstelijnszorg wordt hierbij mogelijk gemaakt via verwijsbrief van de huisarts of psychiater. Mensen met milde of matige psychische klachten kunnen hierbij beroep doen op een ELP psycholoog voor 4 tot 8 sessies per kalenderjaar. Dit aan het tarief van 11,20 euro per sessie of 4 euro per sessie bij verhoogde tegemoetkoming.

Daarnaast bied ik sessies aan op vrije basis waarbij ik het tarief van 60 euro per consultatie vraag. De mutualiteit biedt een tussenkomst aan, hoeveel dit bedraagt vindt u terug op de website van uw ziekenfonds.

Sinds begin 2021 kunt u ook terecht bij me in het kader van loopbaanbegeleiding. Opleidingscheques kunnen hierbij aangevraagd worden via de VDAB. Indien u graag langs komt zonder tussenkomst van de VDAB, bedraagt de prijs 60 euro per uur. Meer informatie over loopbaanbegeleiding vind je terug bij de beschrijving van de disciplines in het Gezondheidshuis.

Bent u op zoek naar iemand die meezoekt naar ‘het bos tussen de bomen’? Of hebt u een specifieke vraag, klacht, zorg of bron van leed waar u geen raad mee heeft? Bent u op zoek naar het (terug) vinden van vertrouwen en rust in uzelf?

Weet dan dat zoeken minder zwaar kan worden bij het nemen van een concrete stap. Wat die ook is, stappen en/of stilstaan, beide zijn nodig bij het wandelen op de levensweg.

Indien u contact wenst op te nemen;

An De Backer

an_debacker@hotmail.com

0494/931379